Свържете се с нас

Адрес: гр. Велинград, ул. Доктор Дошников

Телефони: +359 35953412, +359 888003480

Факс: +359 35958427

Електронна поща: reception@hotelvelina.com

Web сайт: http://www.velinahotel.com

Web сайт: http://www.hotelvelina.comТримесечни отчети 2008
Годишен отчет 2008
Тримесечни отчети 2009
Годишен отчет 2009
Тримесечни отчети 2010
Консолидиран отчет 2010
Годишен отчет 2010
Тримесечни отчети 2011
Консолидиран отчет 2011
Годишен отчет 2011
Тримесечни отчети 2012
Документи за 2013г.
Документи за 2014г.
Документи за 2015г.
Документи за 2016г.
Отчет за първо тримесечие на 2017 г.
Консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017 г.
Матероали за ОС 2017 г.
Консолидиран отчет за всеобхватния доход 2016 г.
Индивидуален отчет за всеобхватния доход 2016 г.
Списък - ОС 2017 г.
Протокол - ОС 2017 г.
Отчет за второ тримесечие на 2017 г.
Консолидиран отчет за второ тримесечие на 2017 г.
Oтчет за трето тримесечие на 2017 г.
LEI код за борса 2017 г.
LEI код за КФН 2017 г.
Консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2017 г.
Oтчет за четвърто тримесечие на 2017 г.
Годишен Oтчет за 2017 г.
Консолидиран годишен Oтчет за 2017 г.
Отчет за първо тримесечие на 2018 г.
Покана и материали за общо събрание.
Протокол - ОС 2018 г.
Отчет за второ тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за второ тримесечие на 2018 г.
Годишен финансов Oтчет за 2017 г.
Коригиран отчет за трето тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018 г.
Отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.
Уведомления за 2018 по чл.19 г.
Уведомления за 2018 по чл.148 г.
Годишен финансов отчет за 2018 г.
Консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г.
Уведомление за значително дялово участие.
Търговско предложение.
Отчет за първо тримесечие на 2019 г.
Покана за общо събрание на акционерите за 2019 г.
Коригирано търговско предложение.
Становище на съвета на директорите.
Търговско предложение част 1.
Търговско предложение част 2.
Уведомление Донка Ангелова.
Мотивирано становище на СД.
Консолидиран отчет за първо тримесечие на 2019 г.
Списък акционери ОС.
Протокол ОС.
Отчет за второ тримесечие на 2019 г.
Консолидиран отчет за второ тримесечие на 2019 г.
Докумети 10/2019 г.
Докумети 06-09/2019 г.
Протокол общо събрание 2019 г.
Становище 2019 г.
Съвет на директорите 2019 г.
Коригирано търговски предложение.
Гаранции.
Консолидиран отчет за трето тримесечие на 2019 г.
Уведомление на 27.12.2019 г.
Уведомление по чл.148.
Уведомление по Регламент 596.
Уведомление Велина чл.19.
Публично уведомление.
Уведомление за заличаване на прокурист.
Отчет за последно тримесечие на 2019 г.
Консолидиран отчет за последно тримесечие на 2019 г.
Уведомление.
Уведомление.
Документи Април-май 2020.
Уведомления май 2020.