Минерални води

Лечебните свойства на минералните води са познати още от древността. Римляните са имали балнеологични съоръжения, за което говорят намерените останки от стари каптажи и водопроводи за минерални води в Каменица и Чепино.

По изобилие и разнообразие на минерални води Велинград се нарежда на първо място в България . Тук са най- богатите хидротермални находища.

Велинградският термоводоносен басейн е един от най-големите и сравнително най добре проучван в цялата южнобългарска термална област.

Водните му ресурси възлизат на около 160-175 л/сек. Общият брой на минералните извори е около 80. Температурата на водата е различна: в кв.Чепино-42-43 градуса С, в Лъджене – 28-63 градуса С, в Каменица – 84-88 градуса С, а в село Драгиново – 94 градуса С.